Close article
Blog post

Where bears go to sleep

20TH OF NOVEMBER

The following story is in Slovakian language. Začiatok bike tripu bol už dva dni odkladaný pre nepriaznivé počasie. Dažde na celom Slovensku boli veľmi odradzujúce, no zároveň tvorili akúsi nezvyčajnú výzvu.S chuťou zdolať trasu, o ktorú sa ešte nik nepokúsil v extrémnych podmienkach, sme s Fibom vyrazili akonáhle prestalo pršať.